Acupunctuur

Acupunctuur is de meest gebruikte traditionele behandelmethode ter wereld. De eerste verwijzing naar acupunctuur staat in de Huang Di Nei Jing( Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine), welke meer dan 2000 jaar oud is.  Bij acupunctuur worden kleine naalden op vooraf bepaalde plekken in het lichaam ingebracht, om de werking van het lichaam en de geest te beïnvloeden. Wanneer acupunctuur door een goed opgeleide arts of therapeut wordt toegepast, is het een veilige behandeling. Eventuele bijwerkingen zijn vrijwel altijd tijdelijk en niet ernstig.

hoe werkt acupunctuur? 

Binnen de Chinese geneeskunde wordt het lichaam vergeleken met een micro cosmos. De wetten van de natuur gelden ook binnen het lichaam.

De taak van een acupuncturist is om de doorstroming van deze kanalen te lezen en te beïnvloeden. Naaldjes worden gezet op specifieke punten om de doorstroming beter te reguleren. Acupunctuur punten zijn specifieke punten waar de meridianen aan de oppervlakte van de huid komen. Deze punten zijn beïnvloedbaar met acupunctuur, moxa of drukpunt-massage.

Een moderne verklaring is, dat wanneer een acupunctuur punt licht gestimuleerd wordt, er niet alleen ter plekke een reactie is, maar dat ook de bloedvaten, het perifere zenuwstelsel en het bindweefsel beïnvloed worden. Sommige gestimuleerde punten laten hun werking ook in het brein zien op scan’s.

acupunctuur werkt

De Wereld Gezondheids Organisatie heeft in 1979 een lijst opgesteld met klachten en aandoeningen waarbij acupunctuur werkzaam bleek.  Sindsdien heeft er veel onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van acupunctuur plaatsgevonden. De lijst van de WHO is uitgebreid naar meer aandoeningen. Het is inmiddels overduidelijk dat acupunctuur voor meer indicaties gebruikt kan worden, dan alleen maar pijnbestrijding. Acupunctuur wordt tegenwoordig in medische richtlijnen als aanvullende behandeling genoemd. Een voorbeeld hiervan is neuropathie ontstaan tijdens de chemotherapie. 

“Acupuncture is a traditional Chinese system of therapy, in which long, fine needles are inserted through the skin at specific points. Acupuncture has been shown to be effective in relieving postoperative pain, nausea during pregnancy, nausea and vomiting resulting from chemotherapy, and dental pain. It can also alleviate anxiety, panic disorders and insomnia, and has very few side-effects.”

Binnen de acupunctuur zijn er verschillende vormen die gebruikt worden. Bij pijnklachten of bij neurologische aandoeningen wordt er naast de lichaam acupunctuur vaak ook schedel-acupunctuur en yuan qi of master Tung acupunctuur ingezet. Om het effect van de behandeling te vergroten wordt er soms elektriciteit op bepaalde naaldjes gezet. Verblijf-naaldjes in het oor worden gebruikt bij verslaving maar ook ter kalmering van de geest.

Scroll naar boven